អំពី​យេីង

២០ មករា ២០១៦

រាជរដ្ឋាភិបាល​ បានចាត់ទុក​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ជាមាស​បៃតង និងជា​​​វិស័យ​អាទិភាព​ដ៏​សំខាន់​​មួយ​ក្នុង​ការ​កសាង​​​សេដ្ឋកិច្ច‑​សង្គម ដោយ​​បាន​​នាំ​មក​នូវ​ចំណូល​ជូន​ជាតិ​ផ្តល់​ឱកាស​ការងារ ចូលរួម​ដល់​ការ​​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​​​​​​​របស់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​​ និងឆ្លើយតប​នឹងការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ ប្រកប​ដោយ​​​ប្រសិទ្ធ​ភាព។

អង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោកបានចង្អុលបង្ហាញប្រកបដោយសុទ្ធិដ្ឋិ​និយមថាប្រទេសចិនជា​អនាគតនៃ​វិស័យ​​ទេសចរណ៍សកលលោក​សម្រាប់កូនចៅ​ជំនាន់ក្រោយ (១១៧លាននាក់​ ទៅ​ទស្សនា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក) “ដូច្នេះ​ដើម្បី​​​ឆ្លើយ​តបឲ្យបានឆាប់រហ័សច្បាម​យក​ប្រយោជន៍​នៃកាល្លានុវត្តន៍ថ្មីនេះ ក្រសួង​ទេសចរណ៍​​​បាន​ដាក់​ចេញ​សេចក្តី​​ព្រាង​​សៀវភៅ "ស" ស្តីពី "China–Ready” សម្រាប់ទេសចរណ៍កម្ពុជា (ដោយ​​គ្រោង​ដាក់​ចេញ​នូវ​​ប្រព័ន្ធ​វាយ​តម្លៃ​គុណ​ភាព​ (China-ready accreditation​ System) និង​បង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​ទ្រទ្រង់​ China-Ready សម្រាប់​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា​ ដែល​ជាផែនទីបង្ហាញ​ផ្លូវ​មួយសម្រាប់ផ្នែកឯកជនត្រៀមខ្លួន និងចូលរួមអនុវត្តប្រកបដោយស្មារតី​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​​ខ្ពស់នៃភាពជាដៃគូរដ្ឋ និងឯកជន”។

ការ​បណ្តុះបណ្តាល

ការ​ពង្រឹង​ជំនាញ​ភាសាចិន​ដល់​អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​សេវាកម្ម​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ទេសចរណ៍ (បណ្តុះ​បណ្តាល​ភាសា​ចិនដល់​បុគ្គលិក​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ទេសចរណ៍​សម្រាប់​​ភ្ញៀវ​ចិន មគ្គុទ្ទេសក៍ចិន)ឱ្យ​ស្រប​តាម​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ China Ready Accreditation។​

  • បណ្តុះបណ្តាល​ និង​បញ្ជ្រាប​ការ​យល់​ដឹង​អំពីទម្លាប់​ និង​វប្បធ៌ម​រស់នៅ​របស់​ចិន (Chinese TABOO) និង​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ដល់​ទេសចរ​ចិន។

ការ​សិក្សាទីផ្សារ​ចិនសម្រាប់ឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍កម្ពុជា

  • សិក្សាទីផ្សារ និង​វិភាគ​និន្នាការ ទីផ្សារ​ទេសចរណ៍​ចិន ក្នុងគោលបំណងបង្កើន​គុណភាព​សម្រាប់​សេវាកម្ម ពិសេស​សេវាកម្ម​ស្នាក់​នៅ សេវាកម្ម​ម្ហូបអាហារ និង​សេវាកម្ម​ដឹក​ជញ្ជូន​សម្រាប់​ភ្ញៀវ​ទេសចរចិន
  • សិក្សានិងផ្តល់ប្រឹក្សាធុរកិច្ច ឱកាស និង​ការ​វិនិយោគ ពង្រឹង និងពង្រីក​ផលិត​ផល​ទេសចរណ៍​សម្រាប់​ទីផ្សារទេសចរណ៍​ចិន​
  • រៀបចំ​​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​លក្ខណៈ​ និង​អត្ថប្រយោជន៍​ទីផ្សារ​ចិន​ដល់​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ទីផ្សារ​ទេសចរណ៍ចិន

រៀបចំ​ព័ត៌មាន​ទេសចរណ៍កម្ពុជា ជាភាសាចិន និងផ្សព្វផ្សាយ​តាមគ្រប់រូបភាពដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ទេសចរណ៍ចិនមកទស្សនាកំសាន្តនៅកម្ពុជា​

ធុរកិច្ច និង​ការវិនិយោគ​សម្រាប់​ទីផ្សារ​ចិន (China Ready)

  • ផ្តល់​សេវា និង​ទីប្រឹក្សា​អំពី​ធុរកិច្ច អាជី​វកម្ម ដល់គោលដៅ​ទេសចរណ៍​ដើម្បី​ត្រៀម​ទទួល​ទេសចរ​ចិន