slider3.jpg
slider4.jpg
slider1.jpg
slider2.jpg
អាជីវកម្មសណ្ឋាគារចំនួន ៥ ដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់បញ្ជាក់កម្រិតគុណភាពសេវាកម្មទេសចរណ៍ China Ready ០២ មីនា ២០២៣

សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់អាជីវកម្មសណ្ឋាគារចំនួន ៥ ដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់បញ្ជាក់កម្រិតគុណភាពសេវាកម្មទេសចរណ៍ China Ready ដូចជា៖

១.  សណ្ឋាគារ រ៉េស៊ីដង់ សុខា ភ្នំពេញ (SOKHA PHNOM PENH HOTEL & RESIDENCE)

២.  សណ្ឋាគារ សូហ្វីតែល ភ្នំពេញ ភូគីត្រា (SOFITEL PHNOM PENH PHOKE... អានបន្ត

គណនីផ្លូវការ WeChat សម្រាប់ China Ready នៃឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍កម្ពុជាត្រៀមទទួលទេសចរចិន ២២ កុម្ភៈ ២០២៣
គណនីផ្លូវការ WeChat សម្រាប់ China Ready នៃឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍កម្ពុជាត្រៀមទទួលទេសចរចិន ... អានបន្ត


សូមគោរពជូន Video បទសម្ភាសន៍របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីជាមួយវិទ្យុមិត្តភាព កម្ពុជាចិន ស្តីអំពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជា ចិនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលមាន subtitle ជាភាសាចិន ។
12-Jan-2023
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី កម្ពុជាស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅទេសចរចិន ២០២៣  
07-Jan-2023
ចុះឈ្មោះប្រឡងប្រណាំង China-Ready រួមជាមួយការស្នើសុំវាយតម្លៃបញ្ជាក់កម្រិតសេវាកម្មទេសចរណ៍ត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរចិន (China-Ready Accreditation System)
តាមដានព័ត៌មានថ្មី
Subscribe

Partners